Konstnärligt Campus etapp 2

Konsthögskolan i Umeå fokuserar på studenternas individuella behov och speglar den kreativa mångfald och kritiska diskurs som finns inom samtidskonsten idag. Under studierna vid Konsthögskolan i Umeå utvecklar man som student praktisk, teknisk och teoretisk kompetens inom området samtida konst. Studenter får möjlighet att träna sin förmåga att kritiskt granska tankar och idéer av konstnärlig art genom att diskutera och skriva om sin konst och för konsten intressanta ämnen. Tillsammans med skolans nationella och internationell lärare kan studenten utveckla sin praktik men också undersöka vilken roll konsten haft och har idag, såväl kulturellt som socialt och ekonomiskt.