Karolinska Institutet Science Park, Hus Gamma

Labb.