Karolinska Institutet Aula

135 MTD installerade
City: Stockholm

Karolinska Institutets (KI) Aula med 135 MTD (reaktiva tilluftsdon)