Kaggen, Malmö

Kaggen är den första kontorsfastigheten i Norden som har certifierats enligt “Green Building” av Swedish Green Building Council. GreenBuilding är ett EU projekt initierat 2005 för att uppmuntra energieffektivisering i kontorsfastigheter och butiker. Fastighetsägare som sänker sin energikonsumtion med 25 % kan ansöka om att bli Green Building partner. Den beräknade energianvändningen i Kaggen var 120 kWh/ m2 och år men när man mätte det uppnådde det endast 90 kWh/m2 och år. För att öka medvetenheten om hur energin används av hyresgästerna har man satt in individuella mätare i deras respektive kontorsutrymmen.