Jungmannen 3

Jungmannen byggdes 2009-2010 enligt de riktlinjer och krav för låg energianvändning för att certifieras enligt Green Building. Byggnaden belönades även 2011 med “Den gröna lansen”. De fem våningarna inhyser 240 kontor och ett lägenhetshotell med sju mindre lägenheter. Fastighetens energiförbrukning är 45 kwh/m2 och år, vilket är 56 % bättre än Boverkets krav. Vid den här tidpunkten var Jungmannen den mest energieffektiva kontorsfastigheten i Sverige.