Johanneberg Science Park

På Johanneberg Science Park är det mötet mellan människor som driver fram nya idéer och smarta arbetssätt. Två sammanlänkade byggnader som skapar en innovativ miljö för studenter, affärer och samhälle. Välkommen till samhällsbyggnadssektorns nya mötesplats i Göteborg!

Med forskning, undervisning, affärsutveckling och arbetsplatser för 400 personer utgör landmärket Johanneberg Science Park starten för en förändring av hela södra Johanneberg. Här står mötet mellan människor i fokus. De två glasklädda volymerna länkas samman genom två broar för att både skapa och symbolisera samverkan mellan akademi och samhälle. Allt utfört i tåliga, robusta material med tydlig hållbarhetsambition: enkla material för stora idéer.