Imtech Samlokalisering - Högsbo

Projektår 2014
City: Göteborg