ICA Gruppen HK

Hållbarhet var ett viktigt fokus i detta objekt där man tog fasta på att husets utformning ska främja god hälsa både psykiskt och fysiskt. Fastigheten är miljöcertifierad enligt BREEAM-SE Excellent p.g.a. genomtänkta materialval och energi- och resurssmarta lösningar. Med andra ord; byggnaden i sig ska vara miljösmart och göra det enkelt för medarbetarna att agera miljösmart.