Humanisthuset Förprojekt

Med en inbjudande entré och öppen planlösning är Humanisthuset tillgängligt för studenter, personal och allmänhet. Det 42 år gamla Humanisthuset har vuxit med 580 kvadratmeter och byggts om för att bättre fungera som mötesplats och för att ge nya pedagogiska möjligheter. Invigningen av det nya Humanisthuset ägde rum den 20 oktober 2014.

Ny- och ombyggnationerna av Humanisthuset handlar mycket om att skapa attraktiva mötesplatser som är anpassade efter en modern pedagogik. Från entrén leder en trappa upp mot cafédelen där studenter både kan äta och studera. Till vänster om caféet har de gamla klassrummen slagits ut för att skapa plats åt det nya vardagsrummet - en stor och öppen yta. Här samlas studenter för att grupparbeta och studera, i lokalen finns också gott om uttag för att ladda datorer och mobiltelefoner - ett önskemål från studenterna.