Hörnan 1

Den nya kontorsbyggnaden ligger på det område som tidigare rymde Råsunda fotbollsstadion med ett centralt och strategiskt läge vid Frösundaleden och Solnavägen. Knappt två tredjedelar av byggnaden kommer att inrymma Telenor Sveriges nya huvudkontor.

Den övergripande gestaltningsidén är att ge fasaderna ett enhetligt uttryck med viss variation som lyfter fram den relativt komplexa byggnadsvolymen. Tanken är att skapa en tydlig, representativ och karaktärsfull byggnad som står stark i ett storskaligt sammanhang.