Höganäs Sportcenter

Sportcenter/Rekreationsområde Etapp 2.