Hermod 1

Med två tydliga entréer, kontorsytor på totalt 5 300 kvm bygger Midroc Property Development ett kontorshus i fem respektive sex våningar. Med människan i centrum förhöjs läget även till gröna nivåer med takterass och gårdsrum. Det finns även en 1 000 kvm butikslokal. Materialvalen består av tegel, ljust infärgad betong och glas som skapar en mänsklig skala och en varm ton i gatumiljön. Glaskuben kommer att lysa upp hörnet Hyllie Allé /Arenagatan under den mörka årstiden. Fastigheten uppfyller kraven för Miljöbyggnad Silver men även den internationella standarden BREEAM, Very Good.