Haugen skole

Nybyggnation av skola. Projektår 2014.

  • Fastighetsägare  
  • Ventilationskonsult  GK Norge AS
  • Ventilationsentreprenör