Haugen skole

Nybyggnation Projektår 204 City: Oslo

  • Fastighetsägare  
  • Ventilationskonsult  GK Norge AS
  • Ventilationsentreprenör