Hästhovens förskola

nergieffektiv modulbyggnad
City: Skövde

Externt material

Hästhovens förskola - artikel

Energiförbrukning i Hästhovens förskola

 

Indus klimatsmarta anläggning - effektivare än beräknat

Indusgruppen AB

Indus klimatsmarta anläggning – effektivare än beräknat!

Det som människor vanligen betraktar som tillfälliga lokaler för kontor, skolor eller förskolor ses ofta som en sämre byggnad än permanenta byggnader.

Denna uppfattning bygger mycket på den historik som finns kring just tillfälliga lokaler.

”Nu kan vi säga att detta inte gäller längre”, säger Jan Öberg som arbetar som produktutvecklare på Indusgruppen AB.

Hästhovens förskola i Skövde blev det första projektet där Indus använde sin nya klimatsmarta ventilations- och värmeanläggning kallad Energismart.

”Enligt våra beräkningar skulle uppvärmningskostnaderna minskas med upp till hela 70 % för våra kunder. Nu har vi analyserat siffrorna från anläggningen som togs i bruk den 15:e september i fjol. Trots den ihärdiga och kalla vinter som var så kan vi med glädje se att uppvärmningskostnaderna minskas med mer än vad vi hade hoppats på”, säger en nöjd Jan Öberg.

Med en estimering av de återstående månadernas förbrukning har vi räknat ut att förbrukningen av energi för uppvärmning och ventilation blir mindre än 25 kWh/m²/år.

”Det innebär att vi kan spara mer energi, och därmed kostnader åt våra kunder.

Detta trots den stränga och långa vinter som var.

I pressen läser man ofta om snåla hus och byggnader med passivhusstandard där förbrukningen ligger högre än vad vår anläggning gör.”

Tack vare smarta luftdon som kommunicerar med radiatorerna och fjärrvärme som värmekälla så minskades kostnaderna för uppvärmning och ventilation rejält!

”Tänk då att det är en förskola med flyttbara moduler och inte en permanent byggnad!”, tillägger Jan Öberg.

  • Fastighetsägare  
  • Ventilationskonsult  
  • Ventilationsentreprenör