Handelshögskolan omb hus B pl 2-4 & hus C pl 3-6

Välkommen till Handelshögskolan vid Göteborgs universitet! Där hittar du forskning och utbildning med globala perspektiv och fokus på hållbar samhällsutveckling.

Handelshögskolans forskning och utbildning har ett syfte: att påverka och bidra till en positiv samhällsutveckling. För att lyckas med detta krävs engagemang och samarbete med näringslivet och samhället runt omkring oss. De tar sig an aktuella samhällsproblem, som de analyserar med de mest lämpliga metoderna. Ofta krävs en tvärvetenskaplig ansats och då är deras ämnesmässiga bredd en stor tillgång, liksom att de är en del av universitetet.

Skolan är ackrediterad av EQUIS, AACSB och AMBA. Denna Triple Crown-ackreditering är ett värdefullt bevis på att vår utbildning, forskning och samverkan håller en hög kvalitet i ett internationellt perspektiv, och bekräftar att vi är en stark handelshögskola verksam på en internationell arena, som hela tiden fortsätter utvecklas i takt med omvärldens krav och förändringar.