Hälso- och Idrottsakademin

Göteborgs universitet etablerar en Hälso- och idrottsakademi på Evenemangsstråket, mellan Ullevi och Scandinavium. I den nya akademin läggs grunden för ett samarbete mellan Idrottshögskolan och universitetets utbildningar inom kost och folkhälsa. Upplägget innebär också ett samarbete med gymnasieskolan och idrottsrörelsen.

Hälso- och idrottsakademin, HIA, kommer att få lokaler vid Skånegatan, mellan Katrinelundsgymnasiet och Norska sjömanskyrkan. Den tre våningar höga byggnaden ska rymma 3.000 kvm med bland annat idrottshall, seminariesalar och arbetsrum. Fastighetsbolaget Higabgruppen är byggherre och kommer att hyra ut fastigheten till Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Inflyttningen beräknas ske år 2010.

  • Fastighetsägare  
  • Ventilationskonsult  
  • Ventilationsentreprenör