Hällsboskolan lokalanpassning

Alla barn, unga och vuxna har rätt att lära utifrån sina egna förutsättningar och att nå målen för sin utbildning. Det gäller oavsett funktionsförmåga. Det kan till exempel handla om att få läsa, skriva och räkna på sina egna villkor.

På Hällsboskolan får elever med grav språkstörning tillgång till en lärmiljö och undervisning anpassad efter sina behov och med fokus på språk och kommunikation. Hos oss får eleverna förutsättningar att nå kunskapsmålen, vara delaktiga och aktiva i sociala sammanhang och utvecklas som individer. Vi tar emot elever från hela landet. För elever som behöver veckopendla har vi ett boende i närheten av skolan.