GU - Göteborgs universitet

Handelshögskolan omb hus B pl 2-4 & hus C pl 3-6

Välkommen till Handelshögskolan vid Göteborgs universitet! Där hittar du forskning och utbildning med globala perspektiv och fokus på hållbar samhällsutveckling. Handelshögskolans forskning och utbildning har ett syfte att påverka och bidra till en positiv samhällsutveckling. För att lyckas med detta krävs engagemang och samarbete med näringslivet och samhället runt omkring oss. De tar sig an aktuella samhällsproblem som de analyserar med de mest lämpliga metoderna. Ofta krävs en tvärvetenskaplig ansats och då är deras ämnesmässiga bredd en stor tillgång liksom att de är en del av universitetet. Skolan är ackrediterad av EQUIS AACSB och AMBA. Denna Triple Crown-ackreditering är ett värdefullt bevis på att vår utbildning forskning och samverkan håller en hög kvalitet i ett internationellt perspektiv och bekräftar att vi är en stark handelshögskola verksam på en internationell arena som hela tiden fortsätter utvecklas i takt med omvärldens krav och förändringar.

 

Campus Näckrosen - en unik och kreativ mötesplats

I nya Humanisten får Göteborgs universitet möjlighet att synliggöra och samlokalisera den Humanistiska fakultetens verksamhet, som tidigare varit utspridd på flera olika håll. Projektet omfattar en ombyggnad och tillbyggnad av nuvarande Humanisten och kan ses som ett första steg i arbetet med att göra Campus Näckrosen till en unik och kreativ mötesplats för konst, kultur och humaniora i Göteborg. Den nya delen omfattar drygt 16 600 kvadratmeter som kommer att breda ut sig mot väster och rymma öppna mötesytor, studieplatser, hörsal, undervisningslokaler samt kontor. Hela nybyggnaden ska präglas av öppenhet och främja möten mellan studenter och lärare. Här byggs en centralt belägen restaurang som blir en ny samlingsplats för området och ett café med teknik som underlättar för distansstuderande. Dagens gång- och cykelbana kommer att finnas kvar men nu som en ljus, torr och trygg passage igenom byggnaden.

I den befintliga byggnaden kommer fyra flyglar att sammanlänkas för att ge en ökad flexibilitet och skapa kommunikation mellan huskropparna. Byggnaderna, inklusive Språkskrapan i söder, kommer att byggas om och uppgraderas vad gäller både standard, installationer och tillgänglighet för att skapa innovativa pedagogiska miljöer. Akademiska Hus satsar totalt 668 miljoner kronor i nya Humanisten. Målsättningen är att nybyggnationen ska uppnå hållbarhetskraven för Miljöbyggnad Guld medan befintliga byggnader ska leva upp till Miljöbyggnad Silver. Lindinvent har levererat komfortventilation (TTC) och visualisering i LINDINSPECT.
Källa: Akademiska hus

Idrottshögskolan

Göteborgs universitet etablerar en Idrottshögskola på Evenemangsstråket, mellan Ullevi och Scandinavium.

Den tre våningar höga byggnaden ska rymmer 3.000 kvm med bland annat idrottshall, seminariesalar och arbetsrum. Fastighetsbolaget Higabgruppen är byggherre och kommer att hyra ut fastigheten till Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Inflyttning år 2010.

Medicinskt kunskapshus

Det Medicinska Kunskapshuset uppförs för den vid årsskiftet 2001/2002 startade Sahlgrenska Akademien.

Övriga byggnader med installationer från Lindinvent

Institutionen för Kulturvård

Samhällsbyggnad 1-3

LNC

Nya Forsken

  • Fastighetsägare  Akademiska Hus
  • Ventilationskonsult  
  • Ventilationsentreprenör