GK Miljöhuset

Norges energieffektivaste kontor!

Oslo

GK Miljöhuset invigdes i augusti 2012 under pompa och ståt. Trots att det egentligen inte var nya tekniklösningar är det Norges energieffektivaste kontor med 67 kWh/m2 och år. (I Norge beräknas detta på ett annorlunda sätt än i Sverige). Det handlade mer om att tänka och göra rätt till höga ambitioner. Både byggare och installatörer gjorde en byggnad som de tyckte var rolig och intressant att arbeta med.

Kontoret har "Energimärkning A" och är Norges första kontor byggt enligt passivhusstandard. Med en luft-vatten värmepump, treglasfönster, utvändig solavskärmning, isolering om 40 cm, lufttät fasad (0,23 l/s, m2) och våra produkter för behovsstyrd ventilation och belysning har man nått tätpositionen i Norge. Belysningen har ingen dagsljuskompensering eller LED. Fastigheten ägs av GK och den är byggd som en totalteknisk entreprenad där GK stått för projektering och genomförande och man är väldigt nöjda med den.

Med GKs egen avdelning  för byggnadsautomation har man byggt ett system i "leveransstandard". Allt är webbaserat och vårt gränssnitt LINDINSPECT länkas snyggt in för total koll på inneklimatet.

Lite mer angående ventilationen: 

Byggnaden har 6 aggregat som startas på närvaro (när mer än fem don registrerar närvaro). Aggregaten är uppdelade fasadvis. Man har installerat tryckregleringsspjäll ut på varje plan men i övrigt finns det inga spjäll eller ljuddämpare, allt för att nå låga SFP-tal. Kyla produceras av värmepumpen och eftersom det inte finns något vattenburet värmesystem i huset har man hållt nere kostnaden för rördragning. Enda tillskottsvärmen de kan få är i form av ett 200 W värmeelement som är integrerat i grenstavarna. Det ställs extra höga krav på noggrannheten i flödesmätning och balans då fastigheten är så tät annars straffas det direkt i form av visslande dörrar mm. 

En virtuell tur på bygget hittar du här!