Gårda Norra

2020 står Göteborgs första Well Building-certifierade kontorshus klart. Ett 25 våningar högt kontorshus som knyter Gårda närmare centrum och bidrar till en levande stadsdel. Byggt för att både kropp och själ ska trivas och som ska ge förutsättningar för en arbetsdag fylld av mer rörelse och harmoni. Välkommen till Gårda Vesta, ett kontorshus som tar välbefinnande på allvar.

Våningsplanen inreds till smarta, kreativa arbetsplatser för såväl mindre som medelstora och stora verksamheter. Konceptet är flexibelt och främjar kommunikation mellan människor och det nya mobila sättet att arbeta

Utöver kontorsytor kommer man även att ha tillgång till en gemensam takterrass med utearbetsplatser, omklädning och restaurang.

Området har en väl utbyggd kollektivtrafik med Svingeln som närmaste buss- och spårvagnshållplats. Det kommer att finnas ett cykelgarage i huset och till närmaste Styr & Ställ är det cirka 200 m på Garverigatan.

Kontorshuset Gårda Vesta kommer bli ett spektakulärt inslag och ett viktigt nav i Göteborgs näringsliv. Gårda Vesta vänder sig till företag som sätter hälsan i fokus, med tempoväxlande ytor i skön miljö som kännetecknas av öppenhet och gemenskap. Projektstart är 2018 och inflyttning sker etappvis 2020-2021.