Frescati Backe

Gammalt stall omvandlades till estetisk kunskapsmiljö... 
City: Stockholm

Från Akademiska hus hemsida:

Gammalt stall omvandlas till estetisk kunskapsmiljö

Stockholm, 2012-03-14

Nu ska även den estetiska verksamheten på Stockholms universitets lärarutbildningar beredas plats på Frescati. I maj drar Akademiska Hus i gång en omfattande ombyggnation som ska resultera i flexibla utbildningsstudior för bild och rörelse.

Studioarbete som didaktisk idé ska stå i fokus i lärarstudenternas nya lokaler i Frescati Backe. Enligt engelsk modell vill man ge studenterna möjligheter att förstärka lärandeprocessen genom att integrera skolämnena med gestaltning av olika slag. Studiomiljön kommer i huvudsak att användas för nya undervisningsformer inom grundskoleutbildningar på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV) samt Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik.

Det byggnadskomplex på 1 420 kvadratmeter som Akademiska Hus ska bygga om i detta syfte upprättades på 1940-talet. Då användes det som stallbyggnad och lokaler för serumframställning. På senare år har det hyrts ut till Naturhistoriska Riksmuseet för förvaring av valskelett.

− Det rör sig om ett av våra mer omfattande ombyggnadsprojekt eftersom vi i princip bara behåller skalet som är grönklassat av stadsmuseet och inte får förändras, berättar Susanne Malmgren, fastighetschef på Akademiska Hus Stockholm.

Allt från bottenplatta ända upp till tak ska rivas ut. Samtidigt vill man värna om byggnadens industriella karaktär. De ursprungliga ljusintagen i taken som genom åren byggts igen ska exempelvis öppnas upp och förses med nya fönster, fasaden ska bättras på och befintliga portar kommer att renoveras.

Inuti de gamla stallarna däremot upprättas matsal, lärosalar, uppehållsytor och öppna grupparbetsplatser. Fyra ämnesrum kommer att anläggas i anslutning till ett större studiorum. Dessa ska utrustas med flyttbara möbler, en rörlig scen och flexibla installationer i golvet för att verksamheterna ska kunna anpassa ytorna efter behov. 

− Resultatet kommer att bli väldigt okonventionella lokaler som kan förvandlas till allt från grupprumslösningar till föreläsningssalar. Sammantaget kommer det här att bli en högkvalitativ kunskapsmiljö för estetiska och pedagogiska ämnen, säger Susanne Malmgren.

Inflyttning är beräknad till december i år.

 
Kontaktperson: Cecilia Eriksson