Fredrika Bremergymnasiet

Fredrikagymnasiet har utbildat yrkeselever på gymnasienivå sedan 1962 då skolan hette ”Centrala Verkstadsskolan i Handen”. Utbildningen är av sådan speciell art att den kräver en utrustning som står i överensstämmelse med den moderna industriutvecklingen. De lokaler som Fredrik­agymansiet hade blev ålderdomliga och slitna och beslutet blev att bygga delvis nytt.

Det nya yrkesgymnasiet omfattar program för bygg och anläggning, el och energi, fordon och transport samt det industritekniska programmet. Skolan innehåller tillagningskök och matsal samt administration och elevcafé. Nybyggnaden har länkats ihop med det tidigare gymnasiet som med en inglasad gångbro skapar ett spännande spel mellan de två byggnaderna.

Sparsamt materialval – corténplåt, cederträ och råbetong – och ett enkelt formspråk spelar en viktig roll i pedagogiken genom att på ett begripligt och ärligt sätt visa hur man bygger ett hus och hur olika delar av det i samspel blir till en harmonisk helhet.