Farao 20

Huset byggdes 1964 men en omfattande ombyggnad genomfördes 2010. Byggnaden fick då bland annat ett modernare uttryck med ny fasad och nya fönster, mer effektiva tekniska installationer och nya interiörmiljöer. Fastigheten är miljöcertifierad enligt BREEAM In-Use, vilket innebär att byggnaden har bedömts utifrån områdena hälsa, klimatpåverkan, vatten, avfall, material, transport, förorening och ekologi.

  • Fastighetsägare  Fabege
  • Ventilationskonsult  CreoVent
  • Ventilationsentreprenör