exlent HYLLIE

Detta är en innovativ kontorsfastighet med spännande arkitektur, certifierat enligt BREEAM Excellent. Byggnaden ägs av Castellums dotterbolag Briggen och bland hyresgästerna finns bl.a. NCC, Stomkonstruktioner och Zumtobel. Här har man utvecklat kontorslokaler som ger medarbetarna rätt arbetsmiljö i en fastighet med en miljöprofil som ger friskare medarbetare som känner sig mer produktiva och därmed presterar bättre. NCC valde här Lindinvent igen efter goda erfarenheter av våra lösningar i bl.a. Kaggen i Västra Hamnen.