Dykaren 10

Här byggdes maskiner för den svenska tändsticksindustrin och verksamheten fanns kvar ända in på 1980-talet då fastigheten byggdes om till en kontorsfastighet.

Det kommer nu att tas ett helhetsgrepp om fastigheten för att lyfta fram de kvalitéer som finns i de gamla industrilokalerna, i form av stora öppna ytor och mycket dagsljus, som ger fantastiska förutsättningar för ett modernt kontor. Förnyelsen av byggnaden handlar till stor del om att återskapa befintliga fastighetsvärden, vilket inte minst tar sig uttryck genom att fönsterpartier som anpassats för låga takhöjder byts ut mot nya fönsterpartier i husets ursprungliga stil och cellkontoren tas ned i förmån för öppna ytor.