Dungen

Grönt och hållbart inomhus

Precis som namnet antyder, är detta en grön kontorsfastighet i sex våningar och med ett underjordiskt parkeringsgarage i två plan. Inne i entréplanets atrium har man planterat träd för att få en luftig och levande miljö och materialvalen på inredningen är hållbara och tåliga. Det ligger även gatsten på entréplan för att förstärka känslan av att man är utomhus. Behovsstyrd ventilation och belysningsstyrning via DALI från Lindinvent skapar i addition till detta ett perfekt inneklimat.

I markplan finns det ytor för butiker, restauranger och service. På tredje och femte våningen finns stora terrasser för hyresgästerna. Fastigheten kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Guld och inflyttning skedde i början av sommaren 2019 då bl.a. Tullverket flyttade in.