Drabanten 3 HGA plan 3

Byggnaden uppfördes 1907 och ritades av arkitekten Fredrik Falkenberg. Byggherre och ursprunglig verksamhet var Hasse W Tullbergs tryckeri.
Huset har fem entréer. Entrén på Kungsbro Strand 29 leder till en mindre innergård med cykelparkering, cykelrum och fastighetens avfallsrum. Det finns även en terrass på innergården.
En större ombyggnad gjordes 1994–95, med totalrenovering av våtgrupper och generell modernisering. Ny ventilation installerades och två nya fläktrum byggdes till på vinden.

  • Fastighetsägare  Fabege
  • Ventilationskonsult  ÅF
  • Ventilationsentreprenör  Halton