Domstolsverket (Sickla Front 2)

Ett hyresavtal är tecknat med Domstolsverket (DOV) och Atrium Ljungberg om cirka 10 700 kvadratmeter i ett av kontorshusen. DOV är med sina verksamheter Nacka tingsrätt, Hyres- och arrendenämnden samt Mark- och miljödomstolen en betydande hyresgäst i de nya kontorshusen. De flyttade in det andra kvartalet 2018.

När hela utvecklingsprojektet är klart har Atrium Ljungberg omvandlat ytterligare en lågutnyttjad industritomt i Sickla till ett kvarter med moderna kontorsfastigheter för olika typer av företag. 

Vi vill transformera det slutna industriområdet till ett attraktivt, stadsmässigt och inbjudande kvarter för stora och små kontorsverksamheter. Platsen kommer ge Sickla en ny entré, vilket höjer attraktiviteten för hela Sicklaområdet. Den nya Tvärbanan, som kommer att förlängas till Sickla station, planeras att vara i drift i augusti 2017. Det gör kontorsläget vid Uddvägen än bättre, kommenterar Micael Averborg, affärsområdeschef Atrium Ljungberg.

Källa: https://www.al.se/press/pressmeddelanden/2015/atrium-ljungberg-uppfor-ny-byggnad-for-domstolsverket-i-sickla/

VI HJÄLPER DIG GENOM HELA PROCESSEN