Dockporten

Detta är den första fastigheten som Lindinvent gjorde för Wihlborgs i Västra Hamnen. Detta tack vare ventilationskonsult Bengt Dahlgrens positiva erfarenheter av våra lösningar i Akademiska Hus i Lund. Dockporten är en kontorsfastighet i sex plan med garage i bottenplan, butiker, restaurang och café. Stort fokus låg på att ha en låg energiförbrukning, därav att valet föll på Lindinvents lösning för behovsstyrd ventilation.