Dimvädersgatan Förskola

Dimvädersgatans förskola ligger i Norra Biskopsgården i Västra Hisingen. Förskolan har sex avdelningar med 114 barn i åldrarna 1 till 5 år. I närmiljö finns friluftsområdet Svarte mosse med en stor möjlighet till olika utomhusaktiviteter. Förskolans vision är att utbilda små medborgare i samhället och i det arbetet utgår man från Reggio Emilia-filosofin med fokus på språket och att man bygger broar mellan familjens olika kulturer.

  • Fastighetsägare  
  • Ventilationskonsult  
  • Ventilationsentreprenör