Chalmers tekniska högskola - Campus Johanneberg

Sammhällsbyggnad 1-3

Samverkan och integration ska prägla de nya lokalerna för lärande och forskning inom Chalmers Samhällsbyggnad och ge en unik möjlighet till fysiska möten mellan forskare, studenter och näringsliv. Idag togs ett första spadtag genom att lägga ett stort pussel för att markera byggstarten på Chalmers Campus Johanneberg.

 NTI-Gymnasiet

Högsta tänkbara måluppfyllelse, avancerad makerspace och lärare i världsklass. Det har gjort NTI Gymnasiet Johanneberg (tidigare IT-Gymnasiet Göteborg) till det mest sökta teknikalternativet i regionen! Vi har fullt fokus på stark och bred behörighet till högskolan, i kombination med att ge eleverna möjlighet att få ägna sig åt sitt stora intresse – IT. Elevhälsa och specialundervisning är en självklarhet för oss. Att vi tänker rätt visas inte bara i olika elevutvärderingar utan också genom erkännande på internationella konferenser. NTI Gymnasiet är Sveriges ledande gymnasieskola inom tech, science och IT. På 2o platser runt om i landet gör våra elever sig redo för en digital värld i snabb förändring. I höst är kanske du en av oss. Oavsett om du väljer att plugga vidare eller börja arbeta direkt efter examen kommer du att ha nytta av din aktuella kunskap och erfarenhet från att använda den allra senaste tekniken. Du kommer att vara vaken och observant på ny forskning och heta trender. Forma din egen framtid idag, var med och utveckla samhället imorgon.

Johanneberg Science park

På Johanneberg Science Park är det mötet mellan människor som driver fram nya idéer och smarta arbetssätt. Två sammanlänkade byggnader som skapar en innovativ miljö för studenter, affärer och samhälle. Välkommen till samhällsbyggnadssektorns nya mötesplats i Göteborg!

Med forskning, undervisning, affärsutveckling och arbetsplatser för 400 personer utgör landmärket Johanneberg Science Park starten för en förändring av hela södra Johanneberg. Här står mötet mellan människor i fokus. De två glasklädda volymerna länkas samman genom två broar för att både skapa och symbolisera samverkan mellan akademi och samhälle. Allt utfört i tåliga, robusta material med tydlig hållbarhetsambition: enkla material för stora idéer.

CA-huset

Stora grävmaskiner har rivit upp stenläggningen på större delen av Chalmersplatsen. Nu börjar arbetet med att göra platsen mer inbjudande. Glöm trappsteg och murar. Nu ska Chalmersplatsen byggas om till ett svagt sluttande plan och samtidigt fräschas upp och bli mer inbjudande. Framför kårhuset blir det två trädäck med planteringar i mitten och granitkubbar som sittplatser. I hörnet ut mot korsningen mellan Sven Hultins gata och Aschebergsgatan anläggs gräsyta och det stora kastanjeträdet får sällskap av två rader av skira björkar. Här kommer även flaggstängerna att placeras på rad ut mot Sven Hultins gata. Vid kanten av gräsytan får cykelställen en ny, lite mindre framträdande plats. Styr och ställ-cyklarnas parkering flyttas ut mot spårvagnshållplatsen och kommer att bli omgärdad av bokhäck. Markbeläggningen kommer att skifta. Det huvudsakliga gångstråket närmast ”CA-huset”, det vill säga centrala administrations-huset, kommer att få plattor och gatsten likt den som precis blivit uppriven. I mittenstråket blir det ett grusliknande material uppbrutet av linjer av gatsten och längst ut mot Sven Hultins gata blir det natursten i form av granitplattor. Ut mot Sven Hultins gata byggs även en hållplats för nya elbusslinjen ElectriCity.

Ytterligare byggnader på Chalmers tekniska högskola - Campus Johanneberg med installationer från Lindinvent:

Vasa 2-3
Vasa 8
Kemihuset
Bibliotek
Maskinteknik
Fysikhuset
Nanotekniklaboratoriet