Chalmers Naturvetargården Fysik

Veidekke har åt Akademiska Hus genomfört en om- och påbyggnad på Naturvetargårdens fysikdel. Syftet med ombyggnationen var att stärka stråk och mötesplatser för att uppnå ökad samverkan av forskning, utbildning och innovation inom Chalmers och Göteborgs universitets naturvetenskapliga verksamheter.