Chalmers CA huset omb

Stora grävmaskiner har rivit upp stenläggningen på större delen av Chalmersplatsen. Nu börjar arbetet med att göra platsen mer inbjudande.

​Glöm trappsteg och murar. Nu ska Chalmersplatsen byggas om till ett svagt sluttande plan och samtidigt fräschas upp och bli mer inbjudande.

Framför kårhuset blir det två trädäck med planteringar i mitten och granitkubbar som sittplatser. I hörnet ut mot korsningen mellan Sven Hultins gata och Aschebergsgatan anläggs gräsyta och det stora kastanjeträdet får sällskap av två rader av skira björkar. Här kommer även flaggstängerna att placeras på rad ut mot Sven Hultins gata.

Vid kanten av gräsytan får cykelställen en ny, lite mindre framträdande plats. Styr och ställ-cyklarnas parkering flyttas ut mot spårvagnshållplatsen och kommer att bli omgärdad av bokhäck.

Markbeläggningen kommer att skifta. Det huvudsakliga gångstråket närmast ”CA-huset”, det vill säga centrala administrations-huset, kommer att få plattor och gatsten likt den som precis blivit uppriven. I mittenstråket blir det ett grusliknande material uppbrutet av linjer av gatsten och längst ut mot Sven Hultins gata blir det natursten i form av granitplattor. Ut mot Sven Hultins gata byggs även en hållplats för nya elbusslinjen ElectriCity.