Centrumskolan i Vårgårda

Nybyggnad av skola beräknas färdig vintern 2019. Här levereras Lindinvents system för behovsstyrd ventilation samt LINDINSPECT vårt intuitiva och kraftfulla webbgränssnitt.