Centralsjukhuset Karlstad

Vårdlokaler.

Hus 2: 549 aktiva tilluftsdon.
Hus 52: 13 aktiva tilluftsdon.
Hus 53 och 54: 32 aktiva tilluftsdon.
Hus 60: 191 aktiva tilluftsdon, 16 reaktiva tilluftsdon.