Centrallasarettet Växjö

Hus X Strålningsenheten
City: Växjö