Blästern 14

Projekt och konceptutveckling samt ombyggnad av befintlig kontorsfastighet till hotell och kontorsfastighet i nya Hagastaden. Ca yta, kvm: 16 700 Beräknas färdigt, år: 2019