Ås nya skola

27 klimatregulatorer samt 14 aktiva tilluftsdon
City: Ås

 

 

Externt material

En skola rik på energi

 

Från NCCs hemsida:
"NCC Construction bygger ut och om Ås skola i Krokom utanför Östersund. Den energisnåla tillbyggnaden beräknas komma att spara upp till 400 000 kronor om året i driftkostnad.

– Tillbygganden på Ås skola blir tät med en god ventilation som återvinner värme. Förebilden har varit Vargbroskolan i Storfors i Värmland – Sveriges första passivhusskola som NCC också har byggt, säger affärschef Peter Burman, NCC Construction, region Norrland.

Skolhuset på 2 500 kvadratmeter byggs i två plan med kök, matsal och klassrum för årskurs 6–9. Välisolerade och täta väggar, golv, tak samt fönster sparar energi. Solceller på taket producerar el och kan till och med ge ett överskott till andra byggnader. Solfångare värmer vatten.

Även den befintliga för- och grundskolan på Ås byggs om. Bland annat installeras en ny behovsstyrd och värmeåtervinnande ventilation, samt närvaro- och behovsstyrd belysning."

  • Fastighetsägare  
  • Ventilationskonsult  
  • Ventilationsentreprenör