ABF-Huset

ABF-huset är ett hus för bildning och kultur. En stockholmsklassiker många har en relation till men kanske inte alltid besökt eller sett de kulturskatter som ryms inom de välkända blå mosaikväggarna

ABF-huset ritades 1937 i syfte att skapa ett levande kulturhus som präglades av modernitet och funktionalitet. Kriget satte bygget i vänteläge men 1961 stod huset klart. ABF-huset byggdes med folkbildning och ABF Stockholms verksamhet i åtanke - en plats för samtal och debatt, för kulturutövande och möten. ABF-huset har under årens gång varit plats för historiska händelser och har många gånger utgjort mittpunkt för politiska skeenden. ABF-huset rymmer konst och kulturskatter interiört som många inte har kännedom om. Varje föremål har en egen historia som är tätt sammanlänkad till samhällsutveckling och förändring. ABF-huset är en av Stockholms byggnader som utgör landmärke, med sin skimrande blå fasadmosaik och emaljskylt finns den i de flesta stockholmares medvetande.

ABF-huset präglas i stor utsträckning av social och miljömässig hållbarhet. I samband med ombyggnationen av entréplan 2015 har varje möbel noga handplockats för att säkerställa ansvar och hållbarhet.

  • Fastighetsägare  
  • Ventilationskonsult  Seveko
  • Ventilationsentreprenör