Skolan som gick från 190 till 54 kWh/kvm

Norregårdskolan i Växjö har med behovsstyrd ventilation gjort en energibesparing från 190 till 54 kWh/kvm. Med rätt isolering och ett modernt, innovativt ventilationssystem pressades energianvändningen i den nyrenoverade skolan ner till 54 kWh per kvadratmeter och år – hela 26 kWh under det uppsatta målet

Lästid 3 min
Text: Jörgen Olsson
Foto: Sofia Ernerot

 

Ett skolexempel på en lyckad renovering

Norregårdskolan i Växjö genomgick en rejäl renovering och fick bland annat nya fönster och isolering och ett innovativt ventilationssystem. Bruno Birgersson, chef för fastighetsteknik på Vöfab, kan konstatera att energisparmålet uppnåddes med råge. Det var ett utdömt kök som blev startskottet för en omfattande renovering av Norregårdskolan i Växjö. Idag trivs elever och personal i moderna lokaler, med fräsch miljö anpassad till dagens undervisning. Växjö Fastighetsförvaltning, Vöfab, gläder sig åt ett lyckat projekt, där energibesparingen med råge slagit de uppsatta målen.

 

När Miljö och hälsa dömde ut köket såg vi över hela fastigheten. Skolan byggdes 1974 så allting var ju väldigt omodernt. Planeringen av lokalerna, belysningen, isoleringen och inte minst ventilationen, som saknade återvinning och dessutom var väldigt svår att komma åt att serva. Det hela resulterade i en totalrenovering av skolan, som genomfördes i två etapper från hösten 2011 till hösten 2013. Vi tog ett ordentligt grepp. Egentligen var det bara ytterväggarna kvar och energi- och ventilationsfrågor blev tidigt ett viktigt fokus i projekteringen.

Bruno Birgersson,
Fastighetsteknisk chef, Vöfab

Bruno Birgersson
Inventering styrde besluten

Efter en energiinventering kunde mål börja sättas, som bland annat styrde val av fönster, isolering och ventilation. Utomstående energi- och ventilationsspecialister stöttade Vöfabs projektledare med expertis.
– Vi hade ambitionen att komma ner på en så låg energianvändning som möjligt. 80 kWh per kvadratmeter och år blev det mål vi satte upp – en rejäl minskning från de 190 kWh som fastigheten behövt dittills, säger Bruno Birgersson. 

Trycksatta testkammare

Man visste att byggnadens täthet skulle vara en av de avgörande faktorerna för energianvändningen. Därför byggdes speciella ”testkammare” upp med nya fönster och väggmoduler. Genom att trycksätta kamrarna kunde man prova sig fram till rätt monteringsmetod och fick på så sätt ett system för hur vi skulle genomföra resten av renoveringen.

Ventilationen en nyckelfaktor

En annan nyckelfaktor för att få ner energianvändningen är ventilationen. Förutom att skapa ett behagligt inomhusklimat kan ett modernt och anpassat ventilationssystem pressa ner elkostnaderna ordentligt.
– Vi fick rådet att jobba med ett aktivt ventilationssystem. Det finns olika nivåer av sådana, men vårt val föll på Lindinvents system med fullt aktiva don, där vart och ett mäter sitt eget flöde. Ventilationssystemet är behovsstyrt och har givetvis frånluftsåtervinning. Ett helt nytt våningsplan byggdes till – det behövdes för att få plats med alla ventilationskanaler. Faktum är dock att den påbyggnaden minskade totalkostnaden – eller åtminstone inte var kostnadsdrivande – eftersom överskottsvärmen från den nya våningen gjorde att vi kunde minska på isoleringstjockleken i hela byggnaden. Dessutom har vi nu mycket bra tillgänglighet till allting som har med ventilationen att göra, säger Bruno Birgersson.

Överträffar energimålen

Den ”nya” Norregårdsskolan invigdes under höstterminen 2013 och när man summerar utfallet konstateras att energimålen uppnåddes med råge. De förväntade 80 kWh blev i själva verket bara 54 kWh per kvadratmeter och år – alltså hela 26 kWh under det uppsatta målet.
– Det är såklart väldigt glädjande, säger Bruno Birgersson och pekar på två viktiga förklaringar:
– Den ena är den metod vi skapade för att försäkra oss om att väggar och fönster verkligen blir täta. Den andra är det nya aktiva och behovsstyrda ventilationssystemet. För det första ger systemet ett bra inomhusklimat och låter oss hålla de rätta flödena året runt. Men det är också väldigt snålt när det gäller elförbrukningen och tillåter oss att köra in betydligt lägre temperatur än tidigare. Under den allra största delen av året räcker det med 15 grader.

Detaljstyrd ventilation
Idag bedrivs undervisningen i moderna lokaler där den nya ventilationen skapar en fräsch arbetsmiljö.

Idag bedrivs undervisningen i moderna lokaler där den nya ventilationen skapar en fräsch arbetsmiljö.

Bruno Birgersson använder sig av LINDINSPECT®, gränssnittet som gör det möjligt att i detalj övervaka och styra alla delar av ventilationssystemet. – Det är ett smidigt system som är enkelt att använda och ger bra möjligheter att styra. Det har behövts ibland, dels under inkörningsperioden, dels när elever och lärare inte varit riktigt nöjda med klimatet när det är få personer i ett klassrum. Ventilationsdonen arbetar ju inte hela tiden, utan de aktiveras av en kombination av temperatur och koldioxidhalt. Är man då ett litet antal människor i ett stort rum kan det hända att flödet inte blir tillräckligt stort. Men det går att justera genom att ändra på gränsvärdena. 

 

VI HJÄLPER DIG GENOM HELA PROCESSEN