Greenhouse Solna strand - Stora koldioxidbesparingar med återbruk!

Hur uppgraderar man ett äldre inneklimatsystem så man sparar energi, digitaliserar och visualiserar inneklimatet och lokalanvändningen utan stor CO2-belastning? Humlegården Fastigheter har uppgraderat 980 st bafflar med LINDINVENTs DCV-B paket med en 34 tons materialbesparing och därmed 298 ton CO2 jämfört med att byta till nya bafflar.  298 ton CO2 motsvarar ca 410 flygresor tur och retur Arlanda – New York.

Greenhouse Solna Strand - moderna kontor med fokus på återbruk

Strax intill tunnelbanestationen i Solna strand pågår just nu utvecklingen av kontorsfastigheten Greenhouse, där fastighetsägaren Humlegården har ett stort fokus på hållbarhet i form av små och stora initiativ som gör skillnad för klimatavtrycket. Här skapas en dynamisk miljö med flexibla kontorslokaler anpassade för moderna arbetssätt och service utöver det vanliga. I Greenhouse förlängs det egna kontoret genom att kunderna även kan nyttja fastighetens gemensamma ytor för möten och event när behov uppstår. Här erbjuds även café och bistro samt gym och yogastudio. Gröna, hälsosamma miljöer står i fokus, exempelvis i form av en lummig innergård och grönskande takterrass med orangeri. Inflyttningen påbörjas kring årsskiftet.

Återbrukstänk på bafflar, belysning och undertak

Med nya lösningar för behovsstyrning av belysning och inneklimat kan vi skapa långsiktiga lösningar som ger oss och våra kunder mer flexibilitet samtidigt som vi minimerar klimatavtryck, materialbehov och även kostnader vid framtida ombyggnationer för våra kunder. Dessutom minskas energianvändningen. Driftspersonalen kan enkelt övervaka och optimera inneklimat samt energianvändning. Våra kunder drar också nytta av investeringen i den nya tekniken genom lägre kostnader för sin egen elförbrukning.

Clas Boudrie,
Projektchef på Humlegården Fastigheter

Clas Boudrie

 Att nyttja ny energieffektiv teknik kräver ofta utbyte. Kan befintliga lösningar kombineras med ny teknik för att reducera CO2-avtrycket rejält – skall energibesparingen vägas mot ”CO2-kostnaden” för att skrota befintliga teknik. I Greenhouse har tekniklösningarna utvecklats för att behålla armaturer och bafflar, då har man kunnat behålla hela undertaket. Undertaksplattorna har demonterats och plastats in för att senare återanvändas, och bärverket har behållits på plats. Det handlar om 11 900 kvadratmeter undertak och bara detta blir en besparing om 31 ton CO2.

Armaturerna står för en materialbesparing på 7,1 ton och en CO2-besparing på 75 ton. Vad gäller inneklimatlösningarna så fördes en diskussion med LINDINVENT kring att utveckla en produkt för att göra befintliga CAV-bafflar så smarta som möjligt då nya VAV-bafflar är dyra och det blir en klart negativ CO2-belastning med att skrota de befintliga. De befintliga bafflarna styrdes lokalt genom att driftteknikern kom ut på plats och ställde in önskad rumstemperatur via en fjärrkontroll. När närvarograden gick ner väldigt drastiskt under pandemin drar denna lösning väldigt mycket energi till liten nytta.

Smart baffelstyrning för montage på befintliga bafflar – DCV-B.

Smart baffelstyrning för montage på befintliga bafflar – DCV-B.

LINDINVENT antog utmaningen och har utvecklat en lösning för att så installationssnålt som möjligt få till styrning av luft, värme och kyla med ett antal sensorer för att maximera informationen och beslutsunderlaget för hur den styrs. För att minimera CO2-belastningen har även leverantörer som har ett tydligt cirkuläritetstänk har nyttjats för inredning och man har till exempel återanvänt tegel från en av Humlegårdens egna fastigheter när man beklätt murar vid huvudentrén.

Energibesparing med smartare teknik OCH större flexibilitet

Med mer dynamisk användning av kontoren framöver kommer det vara ett måste att styra inneklimat, belysning och solavskärmning utifrån behovet. Med postpandemiska mätningar på närvaro så är närvarograden klart lägre på kontoren och då blir det än viktigare att styra efter behov. Sensorerna ger även möjlighet att följa hur lokalen används för att ytterligare optimera ytor och beläggning.

Bara att aktivera närvarostyrda ekonomi-/komfortläge och sparar ca 10-15% och sen kommer klart reducerade luftmängder i bafflarna vid frånvaro bidra till lägre fastighetsel och mindre värmeanvändning. Det ger även information så ytorna kan användas smartare genom att fylla yta efter yta istället för att sitta lite överallt.

Mer än 400 ton CO2 sparade tack vare uppgradering av installationerna i stället för utbyte

Summerar man besparingarna som möjliggjorts genom att behålla installationerna i undertaket så landar man på mer än 400 ton. Dessutom har installationstiderna reducerats radikalt. Det finns mycket att lära sig av att jobba med återbruk. ”-Det gäller att se potentialen och se hur befintliga produkter kan återvändas och bjuda in de olika entreprenörerna till egna idéer och tankar, säger Clas Boudrie, projektchef på Humlegården Fastigheter.” Till exempel så används befintligt kanalsystem i möjligaste mån istället för att ventilationsentreprenören köper nytt och elinstallatören har återanvänt befintliga vp-rör – bara det sparade 2500 m vp-rör.

Alla sensorerna och integrationer ger ännu fler insikter och vinster

För att jobba med den uppkopplade produkten DCV-B används webbgränssnittet LINDINSPECT som kan liknas vid en digital tvilling. Det ger möjligheter för total kontroll på alla ärvärden, börvärden och parametrar. Detta ger stora analysmöjligheter för energianvändningen och hur inneklimatet fungerar, men också hur lokalerna används: hur många är i lokalen, närvarograd på personal, vilka rum används minst och mest och hur många är det i mötesrummen för att utvärdera storlek och nyttjandegrad. Genom att koppla ihop närvaro med Active Directory kan vi även kontrollera hur mötesrummen används: bokat och använt, bokat och inte och spontananvänt eller varit tomt.

Vi har en totallösning som styr energioptimalt och ger driftsavdelningen all data och analysmöjligheter de behöver för att optimera sina fastigheter på ett hållbart sätt. Detta är ett måste om vi skall göra fastighetssverige klimatneutralt framöver.

Thomas Lindborg,
Utvecklingschef, Lindinvent

Thomas Lindborg

VI HJÄLPER DIG GENOM HELA PROCESSEN