Stora Ursvik, Etapp 2D - Lindinvent
X

Stora Ursvik, Etapp 2D

Förskola/Skola.

Byggnaden utformas för att uppfylla Miljöbyggnad klass Guld.