X

Kaggen, Malmö

Nordens första kontorsfastighet som "GreenBuilding" i Västra Hamnen.
City: Malmö