GK Miljöhuset - Lindinvent
X

GK Miljöhuset

Norges energieffektivaste kontor!
City: Oslo

GK Miljöhuset invigdes 120823 under pompa och ståt. Trots att det egentligen inte är något "hokuspokus" eller nya tekniklösningar är det Norges energieffektivaste kontor med 67 kWh/m2, år. (I Norge beräknas detta på ett annorlunda sätt än i Sverige). Det handlar mer om att tänka rätt och göra det rätt, och med höga ambitioner. Både byggare och installatörer har gjort en byggnad som de tycker har varit kul och intressant att jobba med.

Kontoret har fått "Energimerkning A" och är Norges första kontor byggt enligt passivhusstandard. Med en luft-vatten värmepump, treglasfönster, utvändig solavskärmning, isolering om 40 cm, lufttät fasad (0,23 l/s, m2) och våra produkter för behovsstyrd ventilation och belysning har man nått tätpositionen i Norge. Belysningen har ingen dagsljuskompensering eller LED. En fastighet som GK själva äger, som är byggd som en totalteknisk entreprenad där GK stått för projektering och genomförande och man är väldigt nöjda med.

Med GKs egen byggnadsautomationsavdelning har man byggt ett system i "leveransstandard" och inget extra lull-lull. Allt är webbaserat och vårt gränssnitt LINDINSPECT länkas snyggt in för total koll på inneklimatet.

Lite mer angående ventilationen: Byggnaden har 6 aggregat som startas på närvaro (när mer än 5 don registrerar närvaro). Aggregaten är uppdelade fasadvis. Man har installerat tryckregleringsspjäll ut på varje plan men i övrigt finns det inga spjäll eller ljuddämpare, allt för att nå låga SFP-tal. Kyla produceras av värmepumpen och eftersom det inte finns något vattenburet värmesystem i huset har man hållit nere rördragningskostnaden. Enda tillskottsvärmen de kan få är i form av ett 200 W värmeelement som är integrerat i grenstavarna. Det ställs extra höga krav på noggrannheten i flödesmätning och balans då fastigheten är så tät. Onoggrannhet i en så tät byggnad bestraffas direkt med visslande dörrar mm. 

En virtuell tur på bygget hittar du här!