Axis Huvudkontor
X

Axis Huvudkontor

Axis huvudkontor i lund

 

Axis sökte en hållbar, flexibel inneklimatlösning med låg energiförbrukning ochlokaleffektivtet för sitt nya huvudkontor i Lund. Lösningen blev Lindinventsinnovativa styrlösning som enkelt bevakas med LINDINSPECT.

 

Arkitekt: FOJAB Arkitekter

Bilder: FOJAB Arkitekter