WTR - Trådlös sändare

  

WTR är en trådlös sändare som använder närvarogivaren på det aktiva tilluftsdonet TTC för styrning av fjärrströmbrytaren WRS i syfte att begränsa onödig stand-by förbrukning av el till kringutrustningar.

En undersökning gjord hos Akademiska hus i Lund visar på en besparingspotential om ca 60-100 kWh/kontorsplats och år. Detta motsvarar potentialen på elbesparing vid dagsljuskompensering av belysning. Eftersom installationen inte kräver elektriker så blir pay-off tiden för denna åtgärd ca 4-7 år. Andra lösningar (för cellkontor) för att minska elförbrukningen på kontorsplatser kräver antingen förändrat brukarbeteende eller mycket dyrare lösningar med lägre potential. Denna lösningen lämpar sig väldigt väl vid energieffektivisering av äldre byggnad då man bara behöver sätta i mottagaruttaget i godtyckligt uttag.


Läs rapporten!

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×