WRS - Trådlöst mottagaruttag

  

WRS är en fjärrströmbrytare med mottagare som styrs av en signal från sändaren WTR som finns som tillbehör till det aktiva tilluftsdonen. WTR använder närvarogivaren på det aktiva tilluftsdonet för styrning av WRS i syfte att begränsa onödig stand-by förbrukning av el till kringutrustningar.

Besparingspotentialen på att frånvarosläcka elektriska apparater ligger på 50-100 kWh/kontorsplats. Läs rapporten som gjorts hos Akademiska Hus i Lund.

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×