WINDOW+ - Solskydd

Window+ är en invändig solskyddslösning som sänker kyl- och värmebehovet och bjuder på fullvärdig utsikt. Med en unik lösning reflekteras 80% av den externa värmen och U-värdet förbättras med upptill 30%.


Detta medför att det krävs mindre luft för att kyla så befintliga kanaler kan behållas i stor utsträckning. Tas dessutom sammanlagringsfaktorn på närvaro i anspråk (ligger på ca 60% förutom juli månad då den är ca 25%) så räcker ofta luftflödena i ett CAV-system långt för att kunna kyla med VAV med befintligt kanalsystem.

Monteras invändigt:

- helt vindoberoende
- lägre montagekostnader
- enklare underhåll

Kan automatiseras för lägre energiförbrukning med t.ex. Somfy.

Hämta dokument

Lägg till i PDF-Generator
Produktbeskrivning
Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×