TTD - Tilluftsdon tak

  

Ersatts av TTC

Bra ventilation till minimal energiförbrukning
Det aktiva tilluftsdonet TTD möjliggör ett bra inneklimat till en låg installationskostnad och mycket låga driftskostnader. Referensanläggningar sparar 50% fläktel, 95% luftvärme (förvärmning av luft) och 10% radiatorvärme i förhållande till liknande lösning med CAV. Men produkten är inte bara energisnål, det har visat sig vid utvärdering att TTD är ca 30% billigare än liknande funktionalitet utförd med CAV, kylbafflar och normal belysningstyrning. Med optimeringsfunktioner för hela anläggningen; driftstider, tryck, tilluftstemperatur, ekonomiläge och armaturlivslängd m.m. kan fastighetens energinota verkligen minskas. 

Princip
Hur är detta möjligt då? Principen bakom TTD är att variera spalternas höjder utifrån behovet, därmed kan inblåsningshastigheten bibehållas vid olika flöden och kall luft kan användas för att kyla lokalen. Större delen av året behöver luften inte förvärmas, det räcker med värmeväxling. Detta tillsammans med behovstyrning m.h.a. närvarogivare och temperaturgivare kan energianvändningen reduceras drastiskt.  

Inbyggda givare - lägre installationskostnad och större flexibilitet
TTD har alla givare och regulatorn inbyggda i donet, vilket ger en optimal rumsstyrning som är anpassad till faktiskt behov. Donet har följande givare som standard:

  • temperaturgivare
  • närvarogivare
  • kanaltemperaturgivare
  • kanaltryckgivare
  • flödesgivare

Tyst och dragfritt
Med patenterad teknik får TTD ljudprestanda som är unik: 100 Pa och 50 l/s => 27 dB (A). Detta möjliggör att befintligt kanalsystem kan användas i stor utsträckning vid renoveringsprojekt.

Driftsäker
TTD har utrustats med tekniska lösningar och komponenter som gör den mycket driftsäker. Givaren har ett separat inspekterbart filter, motorn har en livslängd som överstiger byggnadens ekonomiska livslängd. Givarnas lösningar gör att även en viss potentiell drift på dem har en liten inverkan.

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×