SPL - Tryckregulator

NB: SPL ersattes  under Q4 2021 av SPLb som uppfyller exakt samma funktion som SPL fast med adderad Bluetooth som ny standard. Hör av dig till din Lindinventkontakt för mer information.

Regulatorn SPL, som ingår i det smarta spjället DCV-SP, kompenserar för tryckförändringar i en kanal genom att konstanthålla det statiska trycket via inkopplat spjäll. I anläggningar som projekteras från hösten 2015 ersätter tryckregulator SPL tidigare tryckregulator SPC.


Regulatorn möjliggör sektionering av system med olika tryckbehov för att säkerställa flöden och ljudnivåer från don. Regulatorn ansluts till ventilationkanalen via en medföljande slang och trycknippel.

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×